Hledání

Indikátory topných nákladů

Indikace neboli měření  a následné rozúčtování topných nákladů dle skutečného podílu jednotlivých uživatelů bytů na vzniku těchto nákladů je nezbytným motivačním prvkem pro rozumné hospodaření s teplem v bytových i ostatních objektech.

Vzhledem k tomu, že byty jsou téměř vždy zásobovány z několika stoupaček, není reálné použití absolutních měřidel tepla (v každém bytě by muselo být instalováno několik měřičů). Nevhodnost použití absolutních měřičů tepla je dána i tím, že v bytech uvnitř domu již nejde o prodej tepla, ale službu poskytovanou v souvislosti s užíváním bytu. Z toho důvodu se používá indikátorů topných nákladů (poměrových měřidel). Indikátor topných nákladů není, v pravém slova smyslu měřidlem, ale zařízením, jehož údaj po zpracování umožňuje určit, jaká část z celkových nákladů na dům připadá na konkrétní těleso a tím na jednotlivé uživatele bytů.

Z hlediska činnosti rozeznáváme dva základní typy indikátorů topných nákladů:

  • Jednočidlové - snímají teplotu tělesa v místě umístění
  • Dvojčidlové - snímají  teplotu tělesa a teplotu před tělesem. Z hlediska své funkce zajistí dvojčidlové indikátory topných nákladů spravedlivější rozdělení nákladů na jednotlivé uživatele bytů. 

Námi používané indikátory topných nákladů:

Pro optimální činnost topných systémů je nutné hydraulické vyregulování a pro minimalizaci nákladů a zainteresování uživatelů bytů,  instalace indikátorů topných nákladů.  Podívejte se na odkaz Optimalizace  systému

Spočítejte si Vaši úsporu nákladu na vytápění!  SIEMENS WHE 30
SIEMENS WHE 30.Z
toplist