Hledání

Optimalizace systému

 

Při realizaci zakázky postupujeme v následujících krocích:

1. Zhodnocení stávajícího stavu

  • Napojení na stávající síť
  • Stav armatur, topných těles a rozvodů
2. Návrh řešení

      A. Optimalizace topného systému

     B. Optimalizace rozvodů TUV a SV

  
Vzhledem ke komplexnosti topných systémů a systémů TUV a SV doporučujeme provádět jejich optimalizace jako celek realizovaný jednou společností. Naše služby nabízíme, buď jako komplet, nebo jako samostatné služby dle přání zákazníka.

Spočítejte si Vaši úsporu nákladu na vytápění!   


toplist