Hledání

Rádiový systém SIEMECA AMR

Radiový systém SIEMECATM AMR pro odečítání bez vstupu do bytu , centrální sběr za celý dům umožňuje dálkové odečty radiových indikátorů topných nákladů a vodoměrů pro rádiový přenos, případně dalších měřicích zařízení (plynoměry, elektroměry atp.), bez nutnosti vstupu do bytu (vhodné i pro vlastníky objektů v odloučených lokalitách).  Součástí systému jsou komunikační prvky, které zajistí soustředění údajů do jednoho místa s několika způsoby souhrného sejmutí (místní odečet do počítače, dálkový odečet mimo objekt, odečet po síti GSM). Systém vyniká přímou instalací, jednoduchou obsluhou a rozsáhlou nabídkou příslušenství.

Více informací    Radiový systém SIEMECATM AMR

        Prvky radiového systému SIEMECATM AMR:     

  • Indikátor topných nákladů dvojčidlový       WHE465.Z  
  • Vodoměr TUV                                              WFH36       
  • Vodoměr studené vody                              WFC36           
  • Komunikační uzel                                         WTT16

Nadstavbový software

Jako jedinná v české republice má naše společnost nadstavbový software pro trvalou kontrolu "měřidel", který bezplatně zapůjčuje svým zákazníkům po dobu trvání smlouvy o rozúčtování.  Software umožňuje:

  • trvalou kontrolu "měřidel", hlášení poruch včetně data a popisu typu poruchy
  • možnost zadání přestěhování uživatele bytu, výměnu "měřidel" v době provedení změny
  • kdykoliv zjistit hodnoty "měřidel" i součtových hodnot za byty, objekty atp.
  • archivaci všech hodnot včetně tabulkového i grafického vyjádření za "měřidlo", byt, objekt atp.

Cena

Dle rozsahu služby, informace u vedoucích středisek.

 Záruka

  • Všechny prvky kromě vodoměrů                                 6 let
  • Vodoměry TUV a SV včetně montáže                          3 roky     

 

Pro efektivní funkčnost systémů vytápění a vody je nutná jejich optimalizace. Podívejte se na sekci Optimalizace systému


Spočítejte si Vaši úsporu nákladu na vytápění!  


toplist