Hledání

Radiový systém SIEMENS

Radiový systém SIEMENS pro odečítání bez vstupu do bytu pochůzkovým systémem umožňuječ dálkový odečet indikátorů topných nákladů a vodoměrů pro radiový přenos, případně jakýchkoliv dalších měřidel (plyn.,el. energie atp.). Sejmutí údajů bytových měřidel je prováděno bez vstupu do bytu pochůzkovým systémem (po patrech) do PC s příslušným software (tzv. mobilní sběrnicí). Znamená to tedy, že odečty za zúčtovací období jsou z příslušných indikátorů a vodoměrů sejmuty automaticky, bez lidského zásahu.

Použitý systém umožňuje po přeprogramování indikátorů a doplnění o komunikační uzly přechod na systém SIEMECA s centrálním sběrem dat (patra domu, mimo dům, přenos pomocí sítě GMS)

Více informací   

        Prvky radiového systému SIEMENS:     

  • Indikátor topných nákladů dvojčidlový       WHE465.Z  
  • Vodoměr TUV                                              WFH36       
  • Vodoměr studené vody                              WFC36           

Cena

Dle rozsahu služby, informace u vedoucích středisek.

 

     

 Záruka

  • Indikátory topných nákladů včetně montáže              6 let
  • Vodoměry TUV a SV včetně montáže                          3 roky     

 

Pro efektivní funkčnost systémů vytápění a vody je nutná jejich optimalizace. Podívejte se na sekci Optimalizace systému


Spočítejte si Vaši úsporu nákladu na vytápění!  


toplist