Hledání

Rozúčtování

Základní informace k rozúčtování nákladů na vytápění odkaz

Rozúčtování nákladů na jednotlivé majitele bytů provádíme na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby. Je prováděno v souladu s platnou legislativou na základě odečtů bytových měřidel a nákladů na celý měřený objekt. Objednatel si stanoví termín rozúčtování nákladů, na základě kterého se stanoví termíny odečtů bytových měřidel, tedy indikátorů topných nákladů a vodoměrů teplé a studené vody. Odečty se zapisují do formuláře "Odečtový list bytu", správnost odečtů potvrdí uživatel bytu svým podpisem a obdrží kopii těchto odečtů pro následnou kontrolu rozúčtovaných nákladů. Objednatel zadá údaje spotřeby a nákladů pro rozúčtování za objekt předem dohodnutým způsobem. Standardní dodací lhůta rozúčtování je 6 týdnů od zadání nákladů objednatelem.

Výsledky rozúčtování dodáváme dle zájmu objednatele v následujících formách:

  • tištěná podoba - sestava bytových faktur
    • přímá metoda      
    • nepřímá metoda   
  • program na prohlížení a archivaci dat BT01
  • elektronická podoba - umožňuje provázání výsledků rozúčtování s programy domovní evidence.

Rozúčtování spotřeby nákladů na vytápění, TUV a SV provádíme vlastními programy, které respektují platnou legislativu a jsou schopny pružně reagovat na požadavky zákazníků, na vzhled výstupních sestav a způsob předávání výsledků.

Cena               

Dle rozsahu služby, informace u vedoucích středisek.

 

Pro efektivní funkčnost systémů vytápění, TUV a SV je nutná jejich optimalizace. Podívejte se na sekci Optimalizace systému

Spočítejte si Vaši úsporu nákladu na vytápění!  

Naše služby rozúčtování nákladů na vytápění, TUV a SV rozšiřujeme o rozúčtování nákladů spojených s provozem domu. Podívejte se na sekci Správa bytového fondu.

 BT01 Prohlížeč a archivace dat
toplist